Hvis du skal sælge din bolig, er det, med ganske få undtagelser, lovpligtigt at få energimærket den, så køber kan se, hvor godt isoleret boligen er, og hvilke mangler der eventuelt kan være. Det kan være til stor hjælp, hvis man skal have fastlagt den rigtige pris. Ud fra denne mærkning kan man se, hvor der er mulighed for at forbedre boligen, ligesom man kan se et skøn over udgifterne til varme i boligen. Med andre ord er der tale om en hjælp for både sælger og køber.

energimærkning er altså, med enkelte undtagelser, lovpligtigt i Danmark, hvis man skal sælge en bolig. Energimærkning er en rapport, der nøje beskriver boligens tilstand i forhold til energiforbrug og isolering. Det er uvildige specialister, som udarbejder disse rapporter. Boligen bliver grundigt gennemgået af disse eksperter for at afsløre eventuelle mangler, som kan udbedres før eller efter en overdragelse ved salg.

Findes der undtagelser?

Det er lovpligtigt at lave energimærkning af langt de fleste huse, der sættes til salg. Dette inkluderer også landbrugsbygninger og bygninger til erhverv. Der findes dog enkelte undtagelser fra reglen om energimærkning. Dette gælder blandt andet sommerhuse og bygninger, der sælges med henblik på nedrivning. Men som tommelfingerregel skal man regne med at skulle energimærke sin bolig ved salg.

Energimærkning giver køber et overblik over økonomien i boligens energiforbrug. Der kan også anvises muligheder for eventuelle forbedringer, og hvor rentable de er i forhold til den værdi, boligen er sat til. Med andre ord er energimærkning en nyttig hjælp og en tryghedsskabende foranstaltning, også for sælger som kan lægge kortene åbent på bordet.

Købsaftalen på plads

Når energimærkning har fundet sted, og køber og sælger er enige om prisen, så kan købsaftalen underskrives. Det er rart at vide, at køber har fået alle de nødvendige oplysninger og er godt rustet til at videreføre den bolig, man har solgt. En bolighandel er en alvorlig sag, hvor store beløb ofte er på spil. Derfor er det vigtigt, at alle hjørner er belyst, så man ikke ender ud i et retsligt efterspil. Dette bør på alle måder undgås.